CARRAWAY امنیت پاریس آمریکا فرانسه

CARRAWAY: امنیت پاریس آمریکا فرانسه انتخابات دونالد ترامپ انتخابات ریاست جمهوری بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روابط قالیباف و رئیسی با جمنا این روزها چطور است؟

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب در رابطه با اینکه تقاضایی از قالیباف و رییسی جهت پیوستن به جمنا داشته‌اید، گفت: با رییسی جلساتی برگزار شد و با قالیباف هم ارتبا

روابط قالیباف و رئیسی با جمنا این روزها چطور است؟

روابط قالیباف و رئیسی با جمنا این روزها چطور است؟

عبارات مهم : مرکزی

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب در رابطه با اینکه تقاضایی از قالیباف و رییسی جهت پیوستن به جمنا داشته اید، گفت: با رییسی جلساتی برگزار شد و با قالیباف هم ارتباطاتی وجود دارد. آنها اگر بخواهند جزو شورای مرکزی شوند، باید روال آن طی شود.

به گزارش ایلنا، سیدمحمدحسین حسینی راجع به برگزاری مجمع عمومی جبهه مردمی گفت: با توجه به اینکه نتیجه انتخابات آن گونه که جبهه مردمی به دنبالش بود، حاصل نشد مورد نیاز بود تا یک کار مطالعاتی انجام شود و نظرات متفاوت را جمع آوری کنیم، تا ببینیم ادامه فعالیت به چه صورت باشد.

روابط قالیباف و رئیسی با جمنا این روزها چطور است؟

او با بیان اینکه بنای جبهه مردمی این بود که مقطعی فعالیت نکند و صرفا ائتلافی جهت انتخابات قلمداد نشود، اظهارداشت: از ابتدا این تشکیلات بر اساس یک حرکت مداوم تشکیل شد، بنابراین بر همین مبنا جلسات اختصاصی تشکیل شد تا مشخص شود چه اولویت ها و راهبردهایی بايد در دستور کار قرار گیرد و چه برنامه های عملیاتی و اجرایی داشته باشیم تا این عنوان جهت اعضای شورای مرکزی روشن و بعد در بین اعضای استان ها و شهرستان ها مطرح شود و آنها هم اگر نظر و نظراتی دارند آن را تکمیل کنند.

حسینی اظهارداشت: در جلسات بحث هایی شد مبنی بر اینکه باید در ساختار و شورای مرکزی مجمع عمومی بررسی مجدد صورت گیرد، البته در حد نظر بود و به جمع بندی نرسیدیم.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب در رابطه با اینکه تقاضایی از قالیباف و رییسی جهت پیوستن به جمنا داشته‌اید، گفت: با رییسی جلساتی برگزار شد و با قالیباف هم ارتبا

او در رابطه با دعوت از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به شورای مرکزی جمنا، گفت: عضویت در شورای مرکزی اکنون با اشکال اساسنامه ای برخورد می کند و میسر نیست و این در اختیارات شورای مرکزی نبوده است و اگر چنین چیزی بخواهد انجام شود باید مجمع عمومی تشکیل شود.

عضو شورای مرکزی جمنا افزود: بعضی اعضا نظرشان این است که بعد از اتمام دوره اول شورای مرکزی، انتخابات هر سال برگزار شود و افرادی که مایل به عضویت در آن هستند کاندیدا شوند. این دو نظر مطرح است و باید دید جمع بندی چه می شود.

واژه های کلیدی: مرکزی | قالیباف | انتخابات | نتیجه انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری | جبهه مردمی نیروهای انقلاب | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs